(Tiếng Việt)

Dịch vụ vận chuyển xe tải, xe van, xe ba gác, xe bán tải, đáp ứng mọi nhu cầu hàng hóa của các Công Ty