Tank Fuel Gennerator Square 2000 Lit

Tank Fuel Gennerator Square 2000 Lit

Bồn nhiên liệu 1000-3000-4000-5000- 10.000 lít
Thép Ct3 xuất xứ Russia.
Gia công tại Việt Nam.
Bồn đứng tròn.
Độ dày : 4mm.

Loại sơn : Epoxy cho bồn ngày và bọc hắc ín cho bồn dầu tổng.
Bao gồm 1 ống đi, 1 ống hồi, 1 ống cấp, nắp vệ sinh.
Thước thủy thăm nhiên liệu.

  •  0911.77.08.78 - 0907.526.268
  •  sales.247dichvu@gmail.com
  •  sales.247dichvu@gmail.com

Description

Chúng tôi cung cấp bồn dầu chính, bồn dầu ngày và hệ thông bơm, tủ điều khiển cho cụm nhiên liệu cung cấp cho máy phát điện.

Bồn nhiên liệu 1000-3000-4000-5000- 10.000 lít
Thép Ct3 xuất xứ Russia.
Gia công tại Việt Nam.
Bồn đứng tròn.
Độ dày : 4mm.

Loại sơn : Epoxy cho bồn ngày và bọc hắc ín cho bồn dầu tổng.
Bao gồm 1 ống đi, 1 ống hồi, 1 ống cấp, nắp vệ sinh.
Thước thủy thăm nhiên liệu.

Facebook comment

Facebook comment

Advisory 24/7

 stcvietnam@stc-vn.com
 sales.247dichvu@gmail.com
 0911.77.08.78 - 0907.526.268

News Products

News Post

Visitor Counter

Advertisement

Advertisement